User: Kcita (Wikipedia)
Number of maps: 186
Average score: 0
Homepage on Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Kcita
1 - 100 of 186 Kcita's maps:

Sjøkart over kysten av Norge fra Trondheim til Bergen, fra 1592
Sjøkart over den nordlige delen av Oslofjorden fra 1852
Svalbard Isfjord fyr og radiostasjon 1933
Bilag til diverse skjøkart
Sjøkart over Kristiansands vestre havn fra 1774
Dybdemåling ved innløp til Fredriksvern
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (2) (del 1 av 2).
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (2) (del 2 av 2)
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (del 1 av 2)
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (del 2 av 2)
Sjøkart over kysten fra Fosnøya i Austrheim til Frøya i Bremanger fra 1792 (2)
Sjøkart over kysten fra Fosnøya i Austrheim til Frøya i Bremanger fra 1792
Sjøkart over kysten fra Korsfjorden til Holmengrå fra 1793 (2)
Sjøkart over kysten fra Korsfjorden til Holmengrå fra 1793 (3)
Sjøkart over kysten fra Korsfjorden til Holmengrå fra 1793
Map of Ålfjord from 1934
Sjøkart over kysten utenfor Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, fra 1833
Sjøkart over Novaja Semlja og Karahavet, fra1897
Sjøkart over kysten fra Stadlandet til Trondheim fra 1834
Sjøkart over kysten fra Ryvarden til Krokeide, fra 1794
Sjøkart over kysten utenfor Nordland, fra grensen til Nord-Trøndelag og opp til Dønna, fra1834
Sjøkart over kysten mellom Leka og Dønna fra 1835
Sjøkart over havområde utenfor Bremsteinen
Sjøkart over kysten utenfor Trøndelag, fra Halten til Leka, fra 1835
Sjøkart over kysten utenfor Nordland, fra Dønna til Sandhornet, fra 1836
Sjøkart over kysten av Nord-Norge, fra grensen mot Nord-Trøndelag til Arnøya, fra 1747
Sjøkart over kysten utenfor Nord-Norge, fra Fleina til Tranøy, fra 1838
Sjøkart over kysten av Norge, fra Roan til Lofoten, fra 1839
Sjøkart over Larviksfjorden fra 1749
Sjøkart over kysten av Nord-Norge, fra Tranøy til Gisund, fra 1841
Sjøkart over kysten av Norge fra Fredriksvern til Lindesnes fra 1842
Sjøkart over kysten mellom Tranøy Fyr og Gisundet, fra 1842 (2)
Sjøkart over strekningen mellom Ure og Brettesnes fra 1902 (2)
Sjøkart over kysten mellom Tranøy Fyr og Gisundet, fra 1842
Sjøkart over strekningen mellom Ure og Brettesnes fra 1902
Sjøkart over kysten fra Kvitsøy til Ryvarden, fra 1795
Sjøkart over kysten utenfor Nord-Norge, fra Andøya til Kvaløya, fra 1842
Sjøkart over kysten langs Jæren, fra Karmøy til Varhaug, fra 1795 (del 1 av 2)
Sjøkart over sørkysten av Norge, fra Lindesnes til Karmøy, fra 1842
Sjøkart over kysten langs Jæren, fra Karmøy til Varhaug, fra 1795 (del 2 av 2)
Sjøkart over Trondheimsfjorden og Beitstadfjorden fra 1795
Kart over Bohus Bugten og Christiania Fjorden fra 1843
Kart over kysten av Norge fra Kristiansand til Sandøya
Sjøkart over kysten fra Østfold og over Svenskegrensen fra 1843
Utkast til sjøkart over innløpet til Oslofjorden fra 1802
Sjøkart over kysten utenfor Nord-Norge, fra Kvaløya og Grøtsund til Sørøya, fra 1843
Sjøkart over Nordsjøen og Kattegat, fra 1796
Kart over Ålesund fra 1929
Sjøkart over kysten utenfor Finnmark, fra Sørøya til Nordkapp, fra 1844
Sjøkart over kysten utenfor Troms og Finnmark, fra Kvaløya i sør til Sørøya i Nord, fra 1844
Sjøkart over sørkysten av Norge, fra Hille til Varhaug fra 1796 (del 1 av 2)
Sjøkart over sørkysten av Norge, fra Hille til Varhaug fra 1796 (del 2 av 2)
Sjøkart over sørkysten av Norge, fra Hille til Varhaug, fra 1796 (del 1 av 2) 2
Sjøkart over sørkysten av Norge, fra Hille til Varhaug, fra 1796 (del 2 av 2) 2
Sjøkart over Leka og øyene rundt fra 1892
Sjøkart over Sveriges kyst fra Kosterøyene til Norskegrensen fra 1864
Sjøkart over Norskehavet, vest av Haltenbanken, fra 1892
Sjøkart over den nordlige delen av Nordsjøen, fra 1849
Sjøkart over kysten utenfor Finnmark, fra Sørøya til Nordkapp, fra 1845
Kart over Grisebaaene i farger, 1908
Kysten ved Sognefjordens innløp
Sjøkart over Fredriksverns havn fra 1777
Sjøkart over Flekkerøya fra 1797
Sjøkart over kysten utenfor sørlandet, fra Hille til Lillesand, fra 1797 2
Sjøkart over kysten utenfor sørlandet, fra Hille til Lillesand, fra 1797
Bilag til Sjøkart 206 over Åkra- og Matersfjorden
Sjøkart over kysten utenfor Finnmark, fra Nordkapp til Tanahorn, fra 1846
Sjøkart over Oslofjorden og Skagerrak, fra Jomfruland til Grebbestad, fra 1803
Sjøkart over kysten av Norge, fra Smøla til Tromsø, fra 1847
Sjøkart over deler av Langesundsfjorden fra 1778
Sjøkart over kysten utenfor Hordland og Rogaland, fra Holsnøy til Sandnes, fra 1798
Sjøkart over Skagerrak og Oslofjorden fra Jomfruland til Svenskegrensen fra 1803
Sjøkart over kysten utenfor Finnmark (7)
Sjøkart over Vestlandet, fra Bergen til Stavanger, fra 1798
Sjøkart over kysten utenfor Finnmark, fra Nordkapp til Tanahorn, fra 1847
Sjøkart over kysten utenfor Finnmark, fra Tanahorn til grensen mot Russland, fra 1847
Grunnslep i Oslofjorden fra 1930 del 1
Sjøkart over Fredriksverns havn fra 1750
Sjøkart over Grisebaaene,Torbjørnskjær, Herføl og Nordkoster fra 1908
Grunnslep i Oslofjorden fra 1930 del 2
Kart over Høgs- og Lysefjorden
Sjøkart over kysten utenfor Nord-Norge, fra Tromsø til grensen mot Russland, fra 1848
Sjøkart over Nordatlanteren fra Island og Davisstredet og sørover til Frankrike, fra 1786
Sjøkart over Ålfjorden
Sjøkart over kysten av Nord-Norge, fra Andøya til Kvaløya, fra 1849
Sjøkart over Oslofjorden fra Oslo til Fredriksvern 1799 1
Sjøkart over Oslofjorden fra Oslo til Fredriksvern 1799 2
Sjøkart over Nordsjøen, mellom Skottland, Dannmark, Norge og Island, fra 1768
Sjøkart over kysten fra Karmøy til Geirangerfjorden fra 1610
Sjøkart over Kattegat, fra 1807
Sjøkart over strekningen mellom Leka og Bodø fra 1904
Sjøkart over Østersjøene og landene rundt fra 1718
Kart over kysten av Norge fra Arendal til Kragerø
Sjøkart over kysten utenfor Trøndelag, samt deler av Møre og Romsdal, fra 1785 01
Sjøkart over kysten utenfor Trøndelag, samt deler av Møre og Romsdal, fra 1785 02
Sjøkart over kysten av Norge, fra Roan til Lofoten, fra 1855
Sjøkart over kysten mellom Trondheim og Kristiansund fra 1786 01
Sjøkart over kysten mellom Trondheim og Kristiansund fra 1786 02
Sjøkart over kysten mellom Trondheim og Kristiansund fra 1786 03
Sjøkart over kysten fra Kristiansund til Molde fra 1788 (del 1 av 2)
Next
histomania
best photos you will ever see
mapmania
for the map obsessed
partmarine
boat parts and history
shutterstock
marine life photography