User: Artturimatias (Wikipedia)
Number of maps: 4,950
Average score: 0
Homepage on Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Artturimatias
1 - 100 of 4,950 Artturimatias's maps:

Smålenenes amt nr 185-1- Krigsspillkart over Sarpsborg. Overført fra Generalstabens arkiv., 1906
Kristians amt nr 10- Kart over Gulbrand Dahlens Provstie og Fogderie, 1799
Stavanger amt nr 5- Kart over Stavanger og nærmeste Omegn, 1855
Akershus amt nr 4- Tractus norvegia magnam dioeceseos aggershuussiensis, 1729
Kvadratmilkart Mil nr 20-nv-sv, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 67-nø-sø, 1791
Smålenenes amt nr 108- Passagen fra de svenske Grændser over Ørje Bro til Rakkestad Sogn, 1800
Kvadratmilkart Mil nr 262-bilag, 1805
Smålenenes amt nr 173- Kart over Smålenenes amt; constuert efter de ved Norges geografiske oppmåling anstillede astronomiske og geodætiske iakttagelser utg. 1826, 1939
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-10), 1860 - 1
Nedenes amt nr 16- Kart over Arendal, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-5- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Tryssil 32B, 1901
Rektangelkart Hvaler 10A, 1906
Smålenenes amt nr 192- Oversikt over Fossumavsnittet, 1910
Rektangelkart Gran 19D, 1915 - 1
Gradteigsmålinger B34-9, Hordaland, 1920
Gradteigsmålinger A37-12; B37-7, Rogaland, 1928
Rektangelmålinger 4B 3; 4B 4 4B-3, 1933
Rektangelkart Verdal 50B, 1939 - 1
Rektangelkart Frøya 48B, 1948
Topographic map of Norway, V3 Repparfjord, 1954
Topographic map of Norway, B37 aust Ombo, 1960
Søndre Trondhjems amt nr 12- Situations Carthe over Trundhiem oc Nider-Aas Elves løb, 1729
Kvadratmilkart Mil nr 20-nø-sø, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 77, 1791
Smålenenes amt nr 109- Plan; som viser Glommen Elvs Løb fra Øyern Søe Indtil Sarpfossen med Elvebreddernes nærmeste Situation, 1800
Kvadratmilkart Mil nr 262-nv-nø, 1805
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-10), 1860 - 2
Nordre Trondhjems amt nr 59- Kart over Nordre Trondhjems Amt, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-6- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Edø 45D, 1889 - 1
Rektangelmålinger 10C 3 sv 10C-3, 1901
Rektangelkart Nordre Fæmund 38D, 1906 - 1
Topographic map of Norway, L13 Saltdalen, 1910
Rektangelkart Gran 19D, 1915 - 2
Gradteigsmålinger B35-6, Hordaland, 1920
Gradteigsmålinger B37-11; B37-12, Rogaland, 1928
Rektangelmålinger 4B 8; 4B 12 4B-8, 1933
Rektangelkart Verdal 50B, 1939 - 2
Rektangelkart Rindal 46A, 1948
Topographic map of Norway, V4 Stabbursdalen, 1954
Topographic map of Norway, B37 vest Bokn, 1960
Kvadratmilkart Mil nr 30-nv-sv, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 77-sø mil 67-nø, 1791
Smålenenes amt nr 110- Kart over Egnen øst og nord Fredriksstad, 1800
Kvadratmilkart Mil nr 262-sv-sø, 1805
Akershus amt nr 32-1- Kart over Agerhus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-11), 1860 - 1
Smålenenes amt nr 127- Kart over Sarpsborg, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-7- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Edø 45D, 1889 - 2
Rektangelmålinger 10C 3 sø 10C-3, 1901
Rektangelkart Nordre Fæmund 38D, 1906 - 2
Topographic map of Norway, V7 Bæivasgiedde, 1910
Rektangelkart Grimstad 5B, 1915
Gradteigsmålinger B35-9; B35-10, Hordaland, 1920
Gradteigsmålinger B37-6, Rogaland, 1928
Rektangelkart Verdal 50B, 1939 - 3
Rektangelkart søndre Osen 26D, 1948
Topographic map of Norway, V5 Skoganvarre, 1954
Topographic map of Norway, C32 aust Flåmsdalen, 1960
Jarlsberg og Larviks amt nr 1- Situations Charte über einige in der Grafschaft Jarlsberg beligenen Kirchspiele, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 30-nø-sø, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 78-nv-nø, 1791
Smålenenes amt nr 123- Kart over en del af Gjeløen, 1800
Kvadratmilkart Mil nr 263-nv-nø, 1805
Akershus amt nr 32-2- Kart over Agerhus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-11), 1860 - 2
Smålenenes amt nr 128-a- Kart over Frederikshald, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-8- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Essandsjø 47B, 1889 - 1
Rektangelmålinger 10C 3 sø versjon b 10C-3, 1901
Rektangelkart Trondhjem 46D, 1906
Rektangelkart Jæren 6B, 1915
Gradteigsmålinger E32-2 s-2, Buskerud, 1920
Gradteigsmålinger B37-7; B37-8, Rogaland, 1928
Topographic map of Norway, B36 vest Haugesund, 1933
Rektangelkart Vikna 56A, 1939
Rektangelkart Terningen 46C, 1948
Topographic map of Norway, W4 Børselv, 1954
Topographic map of Norway, C32 vest Vossestrand, 1960
Jarlsberg og Larviks amt nr 2- Kart over Fredriksværn Havn, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 37-nv-sv, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 87-nv-sv, 1791
Smålenenes amt nr 99-1- Tilhørende Røds Eiendom ved Friderichshalds Bye, 1800
Kvadratmilkart Mil nr 263-sv-sø, 1805
Akershus amt nr 32-3- Kart over Agerhus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-12), 1860 - 1
Smålenenes amt nr 128-nord- Kart over Frederikshald (nord), 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-9- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Essandsjø 47B, 1889 - 2
Rektangelmålinger 15C 10 b 15C-10, 1901
Rektangelmålinger 26A 6 26A-6, 1906
Rektangelkart Kongsberg 14A, 1915
Gradteigsmålinger E32-3, Buskerud, 1920
Gradteigsmålinger C33-1, Hordaland, 1928
Topographic map of Norway, V5 Skoganvarre, 1933
Rektangelkart Øvre Rendal 38A, 1939 - 1
Rektangelkart Åmot 26C, 1948
Next
histomania
best photos you will ever see
mapmania
for the map obsessed
partmarine
boat parts and history
shutterstock
marine life photography