User: Hedning~commonswiki (Wikipedia)
Number of maps: 26
Average score: 0
Homepage on Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Hedning~commonswiki
1 - 26 of 26 Hedning~commonswiki's maps:

Danska väldet under valdemar sejr
De karolingska rikena år 888
Sveriges delning 1357 mellan magnus eriksson och erik magnusson
Södra sverige och danmark under unionstiden med stockholm
Oby säteri 1877 karta
Bo jonssons län sverige
De karolingska rikena efter delningen i verdun 843
England i början av 900-talet
Swedish Map of France and England around 1180 ad.
Kalifatet år 750 historisk karta
Karta egypten gamla tiden
Karta historisk grekiska feniciska kolonier
Swedish Map of the Orient around 1190, with focus on the crusades
Latinska kejsardömet
Historic map of the Mongolian area in the late 13th century
Norra sverige och finland under unionstiden
Polens andra delning
Polens första delning
Polens tredje delning
Pyreneiska halvön historisk
Romerska väldet på 200 och 500-talet
Skandinavien mellan 1397 och 1815
Syditalien vid den normandiska erövringen
Syrien under korstågen
Map of Germany in late 13th century
Östromerska och osmanska rikena slutet av 1300talet
histomania
best photos you will ever see
mapmania
for the map obsessed
saillogger
log your aails
boater's atlas
boat atlas