Displaying 1 - 100 of 846 maps:

1730 Homann Map of Scandinavia, Norway, Sweden, Denmark, Finland and the Baltics - Geographicus - Scandinavia-homann-1730
Map of Norway from 1761
1720Norge Hordaland Ryfylke
Kristians amt nr 10- Kart over Gulbrand Dahlens Provstie og Fogderie, 1799
Bradsberg-amt
Odderø Fæstning - no-nb krt 00877
Akershus amt nr 4- Tractus norvegia magnam dioeceseos aggershuussiensis, 1729
Kvadratmilkart Mil nr 20-nv-sv, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 67-nø-sø, 1791
Smålenenes amt nr 108- Passagen fra de svenske Grændser over Ørje Bro til Rakkestad Sogn, 1800
Søndre Trondhjems amt nr 12- Situations Carthe over Trundhiem oc Nider-Aas Elves løb, 1729
Kvadratmilkart Mil nr 20-nø-sø, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 77, 1791
Smålenenes amt nr 109- Plan; som viser Glommen Elvs Løb fra Øyern Søe Indtil Sarpfossen med Elvebreddernes nærmeste Situation, 1800
Tractus Norwegiae Danicus magnam dioceseos Aggerhusiensis… - no-nb krt 00548
Kvadratmilkart Mil nr 30-nv-sv, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 77-sø mil 67-nø, 1791
Smålenenes amt nr 110- Kart over Egnen øst og nord Fredriksstad, 1800
Jarlsberg og Larviks amt nr 1- Situations Charte über einige in der Grafschaft Jarlsberg beligenen Kirchspiele, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 30-nø-sø, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 78-nv-nø, 1791
Smålenenes amt nr 123- Kart over en del af Gjeløen, 1800
Jarlsberg og Larviks amt nr 2- Kart over Fredriksværn Havn, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 37-nv-sv, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 87-nv-sv, 1791
Smålenenes amt nr 99-1- Tilhørende Røds Eiendom ved Friderichshalds Bye, 1800
Jarlsberg og Larviks amt nr 3- Kart over Tønsbergs Havn, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 37-nø-sø, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 87-nø-sø, 1791
Smålenenes amt nr 99-2- Tilhørende Røds Eiendom ved Friderichshalds Bye, 1800
Jarlsberg og Larviks amt nr 4- Kart over Laurviksfjorden, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 6b, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 88-nv-sv, 1791
Søndre Bergenhus amt nr 9- Situationskart over Omegnen ved Bergen, 1800
Lister og Mandals amt nr 5- Lister og Mandals amt nr 5, 1730
Kvadratmilkart Mil nr 7, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 98-nv-sv, 1791
Søndre Trondhjems amt nr 61- Grundtegning over Tronhiem, 1800
Lister og Mandals amt nr 67, 1730
Nordre Bergenhus amt nr 7- Kart over den vestlige Del af Sønd- og Nordfjords Fogderi, 1774
Kvadratmilkart Mil nr 98-nø-sø, 1791
Lister og Mandals amt nr 68, 1730
Plan over Aggershus Fæstning og Christiania Bye (23), 1774
Kvadratmilkart Mil nr 99-nv-sv, 1791
Lister og Mandals amt nr 69, 1730
Sjøkart over Kristiansands vestre havn fra 1774
Kvadratmilkart Mil nr 99-nø-sø, 1791
Lister og Mandals amt nr 7, 1730
Speciel Carte over Aggerhus Fæstning (21), 1774
No-nb krt 00930
Lister og Mandals amt nr 8, 1730
Dybdemåling ved innløp til Fredriksvern
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (2) (del 1 av 2).
Lister og Mandals amt nr 9- Situations Cart af Christiansand med underligende Fortter, 1730
Jarlsberg og Larviks amt nr 15- Indløbet til Drammensfjorden, 1775
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (2) (del 2 av 2)
Smålenenes amt nr 26- Kart over Fredrikssten, 1730
Kart over Norge - no-nb krt 00601
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (del 1 av 2)
Søndre Trondhjems amt nr 16- Situation over Trundhiems Bye, 1730
Kart over Norge - no-nb krt 00603
Sjøkart over kysten utenfor Sogn og Fjordane fra 1791 (del 2 av 2)
Christiansand 1733
Kvadratmilkart Mil nr 1, 1775
Smålenenes amt nr 189- Plan des am 2 ten Juli 1791 von der bey Friedrichsstadt im lager gestandenen Artillerie ausgeführten Manoeuvres, 1791
Plan de Forteresse d'Aggershuus et de la ville de Christiania (11), 1733
Kvadratmilkart Mil nr 13-nv-sv, 1775
Sjøkart over kysten fra Fosnøya i Austrheim til Frøya i Bremanger fra 1792 (2)
Akershus amt nr 5- Kongtorp Postering i Høland, 1735
Kvadratmilkart Mil nr 13-nø-sø, 1775
Sjøkart over kysten fra Fosnøya i Austrheim til Frøya i Bremanger fra 1792
Hedmarkens amt nr 3 vest- Situations Carte; Aamodt; Store Elvealen; Løiten; Vang Ringsager; vest og øst, Storelvdal, 1736
Kvadratmilkart Mil nr 14-nv-sv, 1775
Smålenenes amt nr 92- Situations Cart over Idde Hoved Sogn med Enningdalens Annex; samt endeel af Aremark og Rokke Sogne, 1792
Hedmarkens amt nr 3 øst- Situations Carte; Aamodt; Store Elvealen; Løiten; Vang Ringsager; vest og øst, Storelvdal, 1736
Kvadratmilkart Mil nr 14-nø-sø, 1775
Smålenenes amt nr 93- Situations Kart over Gaardene Resums og Knardals jordeiendomme, 1792
Smålenenes amt nr 27- Project No. 3 over Friderichstads Fæstning, 1736
Kvadratmilkart Mil nr 17, 1775
Finnmarkens amt nr 13- Wardøehuus Festning udi Grundritz, 1793
Carte over Christiania Havn (12), 1737
Kvadratmilkart Mil nr 18-nv-sv, 1775
Finnmarkens amt nr 14- Grundrids af Vardøe, 1793
Situation von der Stadt Christiansand mit dessen umgebenen Elben und - no-nb krt 00893
Kvadratmilkart Mil nr 18-nø-sø, 1775
Geometrisk Cart over en Del af Egnen Vesten for Christiania (37), 1793
Situation von der Stadt Christiansand, 1737
Kvadratmilkart Mil nr 2, 1775
Kartblad 130-1- Situations Carte over det Søndre Sundhordlehnske Compagnie District; versjon 1, 1793
Akershus amt nr 7- Ongefertig Cart ower Hofved-Passagen fra Swerrige igiennom Høeland, 1740
Kvadratmilkart Mil nr 21-nv-sv, 1775
Kartblad 130-2- Situations Carte over det Søndre Sundhordlehnske Compagnie District; versjon 2, 1793
Finnmarkens amt nr 2- Situations Kaart over Havnen ved Wardøehuus, 1740
Kvadratmilkart Mil nr 21-nø-sø, 1775
Kartblad 133- Udkast til et Situations-Cart over Wosse Compagnie District, 1793
Jarlsberg og Larviks amt nr 5- Ungefærlig Situations Charte over en Deel af Jarlsbergs Grevskab, 1740
Kvadratmilkart Mil nr 22-nv-sv, 1775
Sjøkart over kysten fra Korsfjorden til Holmengrå fra 1793 (2)
Smålenenes amt nr 25- Carte over det til Friderichstad bye, 1740
Kvadratmilkart Mil nr 22-nø-sø, 1775
Next
histomania
best photos you will ever see
mapmania
for the map obsessed
partmarine
boat parts and history
shutterstock
marine life photography