Displaying 1 - 100 of 1,794 maps:

1829 map of Norway
1870 Johnson's Map of Sweden, Norway and Denmark
Hand drawn maps of Norwegian fjords (1872) overlayed on Google Earth's 3D mountain formations.
Map of the US from 1853 targeting Norwegian immigrants, including where cheap unappropriated land is still avilable, a little flag for the largest Norwegian settlements, and -- for some reason -- the Territory of Deseret
Geographic distribution of imbeciles in Norway, 1859
Population - United States census, 1870. Density, Foreign, Colored, British American, Swedish and Norwegian
An old(1881-1902) hand drawn map of Strindfjorden (Trondheimsfjorden), Norway.
Bergen Passaic 1872
Franklin 2 (2) (3) (1)
Map of Moss, Norway, from 1834
Original city map for Hamar Norway 1848
1601 Map of Nova Zembla (Novaya Zemlya) and the Northeast Passage - Geographicus - NovaZembla-debry-1601
Sjøkart over den nordlige delen av Oslofjorden fra 1852
Stavanger amt nr 5- Kart over Stavanger og nærmeste Omegn, 1855
LangnesSkanse kart01
Steinvikholm kart
Vika Oslo map 1900
Appletons' annual cyclopædia and register of important events of the year (1876) (14756619776)
Kvadratmilkart Mil nr 262-bilag, 1805
Smålenenes amt nr 173- Kart over Smålenenes amt; constuert efter de ved Norges geografiske oppmåling anstillede astronomiske og geodætiske iakttagelser utg. 1826, 1939
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-10), 1860 - 1
Nedenes amt nr 16- Kart over Arendal, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-5- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
No-nb krt 01230
Kvadratmilkart Mil nr 262-nv-nø, 1805
Akershus - no-nb krt 00694
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-10), 1860 - 2
Nordre Trondhjems amt nr 59- Kart over Nordre Trondhjems Amt, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-6- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Edø 45D, 1889 - 1
Kvadratmilkart Mil nr 262-sv-sø, 1805
Akershus amt nr 32-1- Kart over Agerhus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-11), 1860 - 1
Smålenenes amt nr 127- Kart over Sarpsborg, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-7- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Edø 45D, 1889 - 2
Kvadratmilkart Mil nr 263-nv-nø, 1805
Akershus amt nr 32-2- Kart over Agerhus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-11), 1860 - 2
Smålenenes amt nr 128-a- Kart over Frederikshald, 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-8- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Essandsjø 47B, 1889 - 1
Kvadratmilkart Mil nr 263-sv-sø, 1805
Akershus amt nr 32-3- Kart over Agerhus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-12), 1860 - 1
Smålenenes amt nr 128-nord- Kart over Frederikshald (nord), 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 41-9- Kigsspillkart over en Del af Sande Sogn, 1880
Rektangelkart Essandsjø 47B, 1889 - 2
Kvadratmilkart Mil nr 264-nv-sv, 1805
Christiania (48), 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-13), 1860 - 1
Smålenenes amt nr 128-sør- Kart over Frederikshald (sør), 1868
Jarlsberg og Larviks amt nr 42- Kart over Sandefjord, 1881
Rektangelkart Hamar 26A, 1889
Kvadratmilkart Mil nr 264-nø-sø, 1805
Kart over Agershuus Amt, 1827 - 1
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-13), 1860 - 2
Stavanger amt nr 12- Kart over Ladestedet Egersund, 1868
Kart over Nordre Bergenhus Amt (nø), 1880
Rektangelkart Holtaalen 43C, 1889 - 1
Kvadratmilkart Mil nr 265-nv-sv, 1805
Kart over Agershuus Amt, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-14), 1860 - 1
Søndre Bergenhus amt nr 14 nordre- Kart over Søndre Bergenhus Amt (nordre), 1868
Kristiania (68), 1880
Rektangelkart Holtaalen 43C, 1889 - 2
Akershus amt nr 25- Kart over Eidsvold Verks søndre side, 1801
Kvadratmilkart Mil nr 265-nø-sø, 1805
Kristians amt nr 14- Kjøbstad ved Lillehammer og Wingnæs, 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-14), 1860 - 2
Tromsø amt nr 5 vest- Kart over Tromsø (vest), 1868
Kristians amt nr 20 tabell nord- Tabel over Statsalmenningerne i Gudbrandsdalen; nordre del, 1880
Rektangelkart Opdal 42A, 1889 - 1
1840 Lizars Map of Scandinavia ( Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland ) - Geographicus - Scandinavia-lizar-1840
Carte over Lister og Mandals Amter i Kongeriget Norge - no-nb krt 00569
Kvadratmilkart Mil nr 266-nv-sv, 1805
No-nb digibok 2012101006012 0022 1
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-15), 1860 - 1
Tromsø amt nr 5 øst - Kart over Tromsø (øst), 1868
Kristians amt nr 20 tabell sør- Tabel over Statsalmenningerne i Gudbrandsdalen; søndre del, 1880
Rektangelkart Opdal 42A, 1889 - 2
Kvadratmilkart Mil nr 132-nv-sv, 1801
Kvadratmilkart Mil nr 266-nø-sø, 1805
Plan over Christiania Bye 1827 - no-nb krt 00532
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-15), 1860 - 2
Tønsberg 1868
Kristians amt nr 20-13- Kart over Rigebo-østfjeld stats-almenning, 1880
Rektangelkart Rennebu 42D, 1889 - 1
Kvadratmilkart Mil nr 132-nø-sø, 1801
Kvadratmilkart Mil nr 272-nv-nø, 1805
Plan over Christiania Bye og en Deel af Forstæderne (49), 1827
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-16), 1860 - 1
Akershus amt nr 117-1- Rekognoseringsarbeider utført av høyskoleelever 1869, 1869
Kristians amt nr 22- Kart over Kristians Amt, 1880
Rektangelkart Rennebu 42D, 1889 - 2
Grevskapsmålinger 9D1 19, Vestfold, 1812
Kvadratmilkart Mil nr 183-nv, 1801
Kvadratmilkart Mil nr 272-sv-sø, 1805
Plan over Christiania Bye og en Deel af Forstæderne - no-nb krt 00570
Detailkart over Christiania efter Kommunebestyrelsens Foranstaltning trigonometrisk og geometrisk opmaalt (58-16), 1860 - 2
Next
histomania
best photos you will ever see
mapmania
for the map obsessed
partmarine
boat parts and history
shutterstock
marine life photography