Upload Credit: Lomita Source: Wikipedia

Author: Munch, P.A.

Kart over det nordlige Norge efter de bedste forhaandenværende Kilder, fornemmelig de ved Norges topografiske og hydrografiske Opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser - no-nb krt 00832

#19th_century, #europe, #france, #indonesia, #norway

histomania
best photos you will ever see
mapmania
for the map obsessed
partmarine
boat parts and history
shutterstock
marine life photography